Nha khoa Trường Thành kính gửi các bạn bảng giá tham khảo như sau:

NHA KHOA TRƯỜNG THÀNH

” Tỏa sáng nụ cười, đẹp tươi cuộc sống “

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ