NHA KHOA trường thành

Địa chỉ: 276 Trần Não, P.Bình An, Quận 2, TP.HCM 
Điện thoại: 02822 600 555 – 0933 363 939
BS. Nguyễn Thanh Trường
Email: nhakhoatruongthanh@gmail.com
Website: nhakhoatruongthanh.com
 

LIÊN HỆ